U bent hier >> Home

srsv

De Seniorenraad Stichtse Vecht komt op voor het welzijn en de belangen van de huidige en toekomstige senioren in de gemeente Stichtse Vecht. Wij doen dat onder meer door gevraagd en ongevraagd, formeel of informeel adviezen uit te brengen op alle beleidsterreinen die voor senioren van belang zijn. Zowel aan het college van B&W van de gemeente Stichtse Vecht als aan instellingen en organisaties die diensten verlenen aan senioren. 

 

Tegelijkertijd spannen we ons in, om dwarsverbanden te leggen en mensen en organisaties met elkaar te verbinden.

Om dit werk goed te kunnen doen, hebben wij open oor en oog voor wat er leeft onder senioren.

De Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht (SRSV) is een voortzetting van de Stichting Seniorenraad Breukelen. Het destijds met die gemeente gesloten convenant is overgegaan naar de nieuwe gemeente Stichtse Vecht maar als zodanig nooit door de gemeente geactualiseerd.

De SeniorenraadSV houdt zich van oudsher bezig met Wonen, Welzijn en Zorg

Wij vinden het belangrijk dat de Senioren van nu én over 20 jaar zo vitaal mogelijk kunnen zijn en blijven