U bent hier >> Onze Droom

ONZE DROOM

Wij willen eraan bijdragen dat mensen in Stichtse Vecht volwaardig en gelukkig oud kunnen worden. In dat verband dromen we een Stichtse Vecht als ©Blue Zone in het Groene hart. In een ©Blue Zone leven mensen langer, zijn ze gezonder en voelen ze zich gelukkiger dan elders. 

De kenmerken van de manier van leven vinden we terug in het web van POSITIEVE GEZONDHEID. Een nieuwe kijk op gezondheid, die is ontwikkeld door de Nederlandse arts Machteld Huber. Dit concept vindt een steeds breder draagvlak binnen de gezondheidszorg. In dit concept staat niet de ziekte maar regie over het eigen leven van een persoon of een groep mensen centraal. Het omvat zes thema’s gevat in vragen:

– Hoe gaat het lichamelijk?
– Hoe gaat het mentaal?
– Vindt u uw leven zinvol?
– Heeft u een prettig leven?
– Leidt u een sociaal leven?
– Hoe ziet uw dagelijks leven eruit?

Bij deze thema’s hoort een vragenlijst.

Met de antwoorden op deze vragen krijgen mensen inzicht en daarmee grip op hun eigen welbevinden en wordt inzichtelijk gemaakt waar verbetering mogelijk is.

Wilt u weten hoe u zelf scoort op deze dimensies?

Vul dan de vragenlijst in. 

Voor meer info over Positieve Gezondheid verwijzen wij u graag naar de site van het Institute For Positive Health.

DROOM IN BEELD

Dit beeld is uit een aantal lagen opgebouwd:

– Het beeld van de senior in het midden van het web van de positieve gezondheid. Daar kan de senior zelf zien hoe hij/zij scoort via de bijhorende vragenlijst. Het gemiddelde van de antwoorden wordt in een cijfer uitgedrukt.

– Het beeld van de leefomgeving, een zeskant om het beeld van de senior. Dat beeld staat voor de externe wereld van de senior, die invloed heeft op zijn/haar positieve gezondheid in de vorm van maatschappelijke instanties. Dit wordt uitgedrukt in de categorieën faciliteiten, activiteiten en beleid.

– Door deze zeshoek loopt een witte band. Die staat voor de wisselwerking die nodig is tussen de senior en zijn/haar externe wereld om die positieve gezondheid zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en te komen tot de buitenste rand van de zeshoek.

Onze werkwijze

De Seniorenraad wil zich sterk maken om bij het tot stand komen en in beweging houden van de wisselwerking tussen senior en externe wereld een rol te spelen, door de ontwikkeling in die externe wereld scherp in de gaten te houden en aan te kaarten bij de beleidsmakers van Stichtse Vecht.