U bent hier >> Wie zijn wij?

Bestuursleden Seniorenraad Stichtse Vecht

Jaap Velzel, 1958, Voorzitter

Sinds oktober 2023 ben ik actief voor de Seniorenraad in Stichtse Vecht. Met mijn vrouw, woon ik al 31 jaar met veel plezier in onze gemeente en heb twee zoons hier zien opgroeien.

Ik heb een lange carrière gehad in de publieke sector en ben daarbij actief geweest zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. Mij passie ligt ook bij de publieke zaak en bij de zorg voor de medemens.
In mijn familie heb ik meegemaakt welke problemen ouderen ondervinden wanneer zij niet meer in staat zijn zelfstandig voor zich zelf te zorgen en hoe versnipperd de zorg is georganiseerd. Dit motiveert mij om mij in te zetten voor de zorg van nu en in de toekomst. De vergrijzing neemt toe. Dat geldt ook voor de zorgkosten en de overheid kan steeds minder doen. Zelf de regie nemen, preventieve zorg, je als senior voorbereiden op de toekomst zijn voor mij daarbij belangrijke sleutelwoorden.
In 2023 ben ik gestopt met betaald werk en ik ben zeer gemotiveerd om mij in te zetten voor het belang van een goede zorg en leefomgeving in onze gemeente.

Jaap Velzel | Linkedin

Fred Berghout, 1947, Penningmeester

Leuk wonen en kunnen kiezen uit een ruim aanbod van activiteiten samen met vele anderen. Ook mijn drie kinderen ervaren dat dat in Stichtse Vecht zowel voor jong en oud niet eenvoudig is. Maar daar hoopte ik wel op toen ik na 38 jaar wegging bij een bank. Ik was toen vrijwilliger voor vluchtelingenwerk en heb met een enthousiast groepje mensen de Sociale Coöperatie in Stichtse Vecht opgezet om echt iedereen aan werk te helpen. Voor leuk wonen wil ik mij nu graag inspannen. Hoe?
De Gemeente en projectontwikkelaars activeren tot het bouwen van betaalbare woningen voor jong en oud. En dan denk ik ook aan mogelijkheden zoals Knarrenhof, ieder zelfstandig maar toch bij elkaar, binnen vitale wijken met actieve wijkcomités en ontmoetingsplekken. Waarbij het omzien naar elkaar vanzelfsprekend is, met veel activiteiten om samen dingen te doen, elkaar te zien. Het is ook belangrijk dat er een actiever beleid is om grondspeculatie in Stichtse Vecht tegen te gaan.
Ik woon alleen in Kockengen. Ben actief in de Argentijnse tango. Wandel en fiets veel, en doe braaf de sportschool. En af en toe nog yoga, en andere dingen.

Fred Berghout | LinkedIn 

Gisela Pel – Wouters, 1948, Lid

Sinds augustus 2020 ben ik lid van de Seniorenraad Stichtse Vecht. Ik ben docent huishoudkunde en koken en mede-eigenaar van geluidsstudio’s Wim Pel Productions. Ik hou van klussen, tuinieren en feestjes organiseren. Ik woon sinds 1972 in Breukelen en heb dus het ontstaan van Stichtse Vecht ten volle meegemaakt. Nu zien we de vergrijzing snel toenemen. Dat kunnen we lijdzaam laten gebeuren, maar we kunnen het ons ook realiseren en er bewust mee omgaan. Overheden roepen dat preventieve gezondheidszorg daarin erg belangrijk is. Nu nog even de uitvoering. Een positieve manier van leven kan daar een belangrijke rol in spelen. De sociale mogelijkheden en dienstverlening voor 55+ers in Stichtse Vecht zijn enorm divers en uitgebreid, maar ook erg diffuus. De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. De Seniorenraad wil daarin dienstverlenend en verbindend zijn. Daar wil ik me graag voor inzetten.

Ans Hegeman, 1949 , lid

Sinds oktober 2023 ben ik lid van de  Seniorenraad Stichtse Vecht.

Ik heb een mooie en lange carrière gehad als paramedicus in de oncologie-zorgsector en daarna als docent / manager in het HBO-onderwijs voor de zorg en sport-opleidingen. In 2015, toen ik grotendeels stopte met werken, ben ik toegetreden tot de WMO/ Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht die het college van B&W adviseert over alle aspecten van het sociaal domein. Dit heb ik tot 2021 gedaan. De vele gevraagde en ongevraagde adviezen worden goed ontvangen en meegenomen in het gemeentelijk beleid. Daar heb ik gezien dat input van diverse burger-netwerken een bijdrage levert aan de gemeentelijke sociale beleids- en uitvoeringsplannen.

Ik vind het belangrijk dat senioren hun stem laten horen. Zeker als je denkt aan besluiten rondom zorg, wonen, ontmoetingsplekken en activiteiten in de wijken. De Seniorenraad is in dezen belangrijk omdat zij als geen ander weet wat de noden en behoeften zijn van de senioren in onze gemeente. Daar wil ik me voor inzetten. Ik woon nu 35 jaren met mijn man met plezier in Maarssenbroek. Onze beide dochters hebben gekozen voor wonen in een grotere stad.

Ans Hegeman | Linkedin

Onze adviseurs

Gerda Mensink van den Boom – voormalig vicevoorzitter SRSV – Adviseur Communicatie –

Fer Poncia – voormalig bestuurslid SRSV – Adviseur Wonen –

Renée Corstjens  – adviseur Gezondheid – 

Edgar Keehnen– eigenaar van Greyocean

Ellen van Dam Utrecht senior school 

Majolein Ruiter – adviseur Wonen –

Irmgard Michielsen – voormalig voorzitter SRSV –

Aldert Nooitgedagt, voormalig penningmeester SRSV – adviseur digitale cohesie –