U bent hier >> Bijeenkomst Krachtig ouder worden – 2 mei 2024

Op 2 mei heeft de Seniorenraad Stichts Vecht in samenwerking met en de landelijke Seniorencoalitie een gespreksbijeenkomst gehouden over het thema ‘krachtig ouder worden, praat vandaag over morgen’ in het Natuur- en Gezondheidcentrum in Maarsen.

 

Krachtig ouder worden is een initiatief van de Seniorencoalitie (ANBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL).  De Seniorencoalitie organiseert de komende jaren in samenwerking met betrokken organisaties in het hele land lokale en regionale bijeenkomsten voor senioren/ouderen. Het doel van de bijeenkomsten is om met elkaar in gesprek te gaan over de vragen hoe kijken senioren aan tegen de toekomst, wat kunnen ze zelf doen en waar is de hulp van anderen nodig?
De uitkomsten van de dialoog worden geëvalueerd en gedeeld met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn.

 

Voor het eerst is dit gesprek ook op lokaal niveau gehouden. Stichtse Vecht is de eerste gemeente waar dit is georganiseerd. Als Seniorenraad vinden wij het belangrijk dat (toekomstige) senioren in onze gemeente zich realiseren dat we meer zelf de regie moeten nemen om ‘krachtig ouder’ te worden. Het gaat dan om onderwerpen als wonen, leefstijl, het hebben van een sociaal vangnet, sociale contacten, activiteiten etc. Daarnaast willen we de gemeente graag meenemen in de uitkomsten van deze gesprekken.

Meer informatie over het gesprek in de buurt en de Seniorencoalitie is te vinden op www.deseniorencoalitie.nl  Op de site staan ook de data voor de regionale bijeenkomsten en de mogelijkheid om mee te doen aan het gesprek.

 

De dialoog

 

Carolien Appleman van de landelijke seniorencoalitie leidde de dialoogsessie in. In twee zalen waren zes tafels ingericht om de gesprekken goed te kunnen voeren en eenieder aan het woord te laten. De gesprekken werden begeleid door hiervoor opgeleide gespreksbegeleiders, zowel inwoners van onze gemeente als medewerkers van de landelijke seniorencoalitie (zie foto). Daarnaast werd per tafel een verslag gemaakt.

 

Het gesprek werd gevoerd aan de hand van drie vragen:

 • Goed ouder worden” wat betekent dat voor u?
 • U krijgt de zorg en ondersteuning die het best bij u past, hoe ziet dat er dan uit en wat betekent dat voor u?
 • Ziet u mogelijkheden wat u zelf of samen kunt doen?

Gedurende de gesprekken werden aan de verschillende tafels andere accenten gelegd en andere onderwerpen uitgelicht. Doordat de gesprekken aan de verschillende tafels anders waren heeft dit een mooi beeld opgeleverd van initiatieven en ideeën die kunnen worden opgepakt.

 

Hieronder een greep uit de thema’s die aan de orde kwamen:

 • Zelfstandig en onafhankelijk ouder worden
 • Informatievoorziening, waar moet ik zijn?
 • Sociaal netwerk en ondersteuning en zorg dichtbij
 • Woningen voor senioren
 • Buurtteams en zorgpunten
 • Ontmoetingsplekken
 • Gezond en vitaal blijven
 • Regelgeving die in de weg staat
 • Preventie
 

Hoe verder

 

Aan de hand van de verslagen van de gesprekken wordt een overzicht gemaakt met punten die aandacht vragen en knelpunten/ideeën benoemd waarvoor de Seniorenraad zich wil inzetten. Dit overzicht zal worden gedeeld met allen die de bijeenkomst van 2 mei hebben bijgewoond, naar verwachting zal dit in de eerste helft van juni het geval zijn. Ook de gemeente wordt hierover geïnformeerd.

 

 

Tot slot dankt de Seniorenraad allen voor hun komst en openheid tijdens de gesprekken. Verbeteren doen we samen!