U bent hier >> Informatiebijeenkomst 14 dec ’23

Informatiebijeenkomst 14 december '23

In 2024 houden wij opnieuw informatiebijeenkomsten. Wilt u hiervan op de hoogte blijven, meld u dan aan voor onze nieuwsflits https://seniorenraadsv.nl/nieuwsflits/

Interactive bijeenkomst over gezondheid voor 55-plussers in Stichtse Vecht


ZORG VOOR ZO MIN MOGELIJK ZORG 


Senioren in Stichtse Vecht, houd de regie in eigen hand! Ouder worden gaat vanzelf, hoe u uw leven leidt als oudere kunt u mede zelf bepalen. Hoe eerder u begint met de voorbereidingen, hoe beter het uitpakt. Maar het is nooit te laat …  Seniorenraad Stichtse Vecht organiseert een interactieve bijeenkomst over ouder worden en uw gezondheid, op donderdagmiddag 14 december 2023. Om u te informeren en te stimuleren.

Hoe wilt u oud worden? Het gaat over uw gezondheid, uw ideeën en wensen, meedoen en erbij horen, en een zinvolle invulling als u ouder wordt. Knelpunten? Waar bent u bang voor, wat staat er in de weg en waar loopt u bij het ouder worden tegenaan? Een inventarisatie. Immers de vraag naar zorg blijft groeien, en het tekort aan werkers in de zorg eveneens. Handvatten?  U ontdekt de veelzijdigheid van Positieve Gezondheid. Een nieuwe kijk op gezondheid waarbij het niet draait om het al of niet hebben van een ziekte, maar om de kwaliteit van uw leven in de volle breedte. U gaat er ter plekke mee aan de slag. Ook het aanbod van MOmenz (voorheen Welzijn Stichtse Vecht) kan helpen bij het voorkomen en/of aanpakken van knelpunten. Kennismaken? Seniorenvereniging De Vechtse Plussers presenteert zich. Een dynamisch en actief platform, waar senioren uit Stichtse Vecht activiteiten kunnen ontplooien en elkaar kunnen ontmoeten.

Praktisch

Zorg voor zo min mogelijk zorg, interactieve bijeenkomst voor 55-plussers uit Stichtse Vecht.

 • Donderdag 14 december 2023 van 15:00 – 17:00 uur
 • Natuur & Gezondheidcentrum Maarssen, Tuinbouwweg 19C
 • Aanmelden is noodzakelijk. U meldt zich aan door het invullen van onderstaand invulformulier
 • Seniorenraad Stichtse Vecht neemt de kosten voor deze bijeenkomst voor zijn rekening.
 • Van harte welkom!

WELKE KNELPUNTEN WERDEN DOOR DE DEELNEMERS BIJ HET OUDER WORDEN ERVAREN?

Informatiebijeenkomst 14 december 2023 inventarisatie

Ophalen knelpunten met de vragen:
– waar maakt u zich zorgen over
– waar hebt u behoefte aan en
– waar loopt u tegenaan met het ouder worden

De antwoorden:

 • Wat moet ik doen om op de toekomst voorbereid te zijn? Het is niet helder waar het naar toe gaat en waarop ik mij moet voorbereiden
 • Het beleid is inhoudelijk en financieel niet op elkaar afgestemd. Ik mis de samenwerking op verschillende onderwerpen
 • Er is weinig aandacht voor armoedebestrijding
 • Er is geen doorstroom wonen. Er is gebrek aan goede huisvesting voor ouderen
 • De informatievoorziening over wat er is en waar ik moet zijn is gebrekkig. Ik weet niet waar ik moet zoeken. Er is gebrek aan communicatie van wat waar te vinden is
 • Er wordt te gemakkelijk vanuit gegaan dat iedereen digitaal vaardig is. Hier moet rekening mee worden gehouden. Organiseer het zodanig dat het voor iedereen toegankelijk is
 • Welke hulpmiddelen kan ik aanvragen? Bij welk loket moet ik zijn?
 • Ik voel me als oudere niet serieus genomen. Ik krijg het gevoel dat je er niet toe doet, er wordt geen rekening met je gehouden
 • Wat is de beschikbaarheid van de zorg als je het echt nodig hebt? Zeker ook als er geen netwerk om je heen is
 • Er is behoefte aan ontmoetingsplekken. Er is behoefte aan meer direct en fysiek contact. Oproep aan de gemeente om naar de mensen toe te gaan. Ontmoetingsplekken zijn daar een mooie gelegenheid toe
 • Je moet je ervan bewust zijn dat je meer zelf moet regelen (zelfregie) en dus vragen stellen. We moeten vragen durven te stellen om de regie in handen te houden
 • De websites zijn niet altijd toegankelijk ingericht
 • Een positief geluid: er zijn mooie initiatieven, en maak daar gebruik van!
 • Richt woonvormen in die uitnodigen tot zelfzorg en zorgen voor elkaar
 • Neem zelf actie! Bijvoorbeeld de ruimte bij ‘t Kikkerfort willen we als ontmoetingsruimte inrichten
 • Tot slot een positief geluid over de dienstverlening rondom de WMO, de gemeente doet het op dit gebied best goed.